Gramatika a konverzácia

Ζložené predložky

Zložené predložky sa tvoria spojením dvoch predložiek alebo spojením príslovky a predložky (najčastejšie sú to predložky από {z, od} a σε {v, o, na, k, u, za}). μετά από…  po… πριν από…  pred… πάνω από…  nad… κάτω από…  pod… πίσω από…  za… μακριά από…  ďaleko od… γύρω από…  okolo… μέσα σε…  (vnútri) v… κοντά σε…  blízko… […]

Príslovky miesta (Τοπικά επιρρήματα)  Najčastejšie používané príslovky: εδώ – tu εκεί – tam   αλλού – inde παντού – všade   κάπου – niekde πουθενά – nikde   μέσα – vnútri, dovnútra έξω – vonku, von   πάνω – hore κάτω – dole   μπροστά – vpredu, dopredu πίσω – vzadu, dozadu   πλάι/ δίπλα […]

Najpoužívanejšie predložky: από – z σε – v για – pre, o με – s χωρίς – bez από = z, od; spája sa s akuzatívom, niekedy slúži na vyjadrenie genitívυ Έφυγε από το σπίτι. Odišiel z domu. Από πού είσαι; Odkiaľ si? Από σήμερα θα διαβάζω ελληνικά κάθε μέρα. Odo dneška sa budem učiť gréčtinu […]

V gréčtine sa nachádza veľké mnnožstvo slov, ktoré rovnako znejú, ale píšu sa odlišne a majú iný význam. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich. 1) αυτή [aftí] –  ona, táto; ukazovacie zámeno αφτί, το [aftí] –  ucho; podstatné meno str. rodu Príklad (Παράδειγμα) Αυτή η γυναίκα είναι φίλη της μητέρας μου. Táto žena je priateľka mojej matky. […]

V gréckom jazyku pri podstatných menách rozlišujeme 4 pády (nominatív, genitív, akuzatív, vokatív), číslo jednotné a množné a rody mužský, ženský a stredný. Niektoré podstatné mená majú len jednotné číslo, iné zase len množné číslo. ΟΙ   ΠΤΩΣΕΙΣ (οι πτώσεις) – PÁDY Novogrécky jazyk má 4 pády: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ – nominatív ΓΕΝΙΚΗ – genitív ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ – akuzatív ΚΛΗΤΙΚΗ – vokatív Ostatné […]

Καλημέρα. [kaliméra] Dobré ráno, dobrý deň. Καλό μεσημέρι. [kaló mesiméri] Pekné poobedie (používame pri lúčení). Καλησπέρα. [kalispéra] Dobrý podvečer, dobrý večer. Καλό απόγευμα. [kaló apójevma] Pekné popoludnie (používame pri lúčení) . Καλό βράδυ. [kaló vrády] Pekný večer (používame pri lúčení). Καληνύχτα. [kalinýchta] Dobrú noc. Γεια σας. [ja sas] Ahojte / Zdravím Vás (používame v množnom čísle alebo pri vykaní). Γεια […]

Dvojkonsonanty (Διπλά γράμματα) písmená ξ (Ξ) a ψ (Ψ) sa nazývajú dvojkonsonanty («διπλά», „dvojité“), pretože každé jedno reprezentuje 2 hlásky ξ (Ξ) = κ + σ ψ (Ψ) = π + σ π.χ. (παραδείγματος χάριν) / napr.: το ξίφος (ksífos) – meč, šabľa ξανά (ksaná) – opäť, znova το ψάρι (psári) – ryba το ψαλίδι […]

V gréckom jazyku majú všetky podstatné mená členy, a to buď určitý člen (οριστικό άρθρο) alebo neurčitý člen (αόριστο άρθρο). Určitý člen (οριστικό άρθρο) ο – určitý člen mužského rodu η – určitý člen ženského rodu το – určitý člen stredného rodu Napr.: ο πατέρας – otec, η γυναίκα – žena, το βιβλίο – kniha […]