Výslovnosť

Dvojkonsonanty (Διπλά γράμματα)

 • písmená ξ (Ξ) a ψ (Ψ) sa nazývajú dvojkonsonanty («διπλά», „dvojité“), pretože každé jedno reprezentuje 2 hlásky
 • ξ (Ξ) = κ + σ
 • ψ (Ψ) = π + σ
 • π.χ. (παραδείγματος χάριν) / napr.:

το ξίφος (ksífos) – meč, šabľa

ξανά (ksaná) – opäť, znova

το ψάρι (psári) – ryba

το ψαλίδι (psalídi) – nožnice

Digrafy (Δίψηφα)

 • dve písmená spolu, ktoré predstavujú jednu hlásku sa nazývajú digrafy a rozdeľujú sa na samohláskové digrafy a spoluhláskové digrafy
 • samohláskové digrafy (δίψηφα φωνήεντα):

αι (= ε) → κλαίω – plačem

ει (= ι)εικόνα (η) – obraz, maľba, kresba, ikona, výjav

οι (= ι) → ποιητής (ο) – básnik

ου (= ου číta sa ako naše „u“) → μουστάκι (το) – fúzy

υι (= ι)υιοθεσία (η) – adopcia

 • spoluhláskové digrafy (δίψηφα σύμφωνα):

μπ (b)μπουκάλι (το) – fľaša

ντ (d)   → καντήλι (το) – sviečka

γκ (g)   → αγκαλιά (η) – náruč, objatie

τσ (c)   → κάλτσα (η) – ponožka

τζ (dz)  → τζάκι (το) – krb

Kombinácie „αυ, ευ“ (Οι συνδυασμοί «αυ, ευ»)

 • písmená «α» a «ε» v kombinácii s «υ» vytvárajú spojenie «αυ» a «ευ» a predstavujú buď av, ev alebo af, ef
 • af, ef – ak nasleduje γκ, κ, ξ, π, σ, τα, φ, χ
 • av, ev – ak nasleduje samohláska alebo β, γ, δ, λ, μ, ν, ρ
 • prízvuk (dĺžeň) je vždy na «υ», π.χ. εύκολος (ľahký), αναπαύομαι (relaxovať)

 

Kontakt: info@greckyjazyk.sk

 

 
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *