gramatika

Prídavné mená a prídavné meno πολύς, πολλή, πολύ

Prídavné mená tak ako v slovenčine, tak aj v gréčtine majú tri rody: mužský (αρσενικό), ženský (θηλυκό) a stredný (ουδέτερο). Zhodujú sa s príslušným podstatným menom v rode, čísle a páde. Rozlišujeme: τρικατάληκτα – trojvýchodné prídavné mená – v každom rode majú inú koncovku napr. o όμορφος άνθρωπος – pekný človek; η όμορφη γυναίκα – […]

Αντώνυμα - antonymá. Slová s opačným významom / 1. časť

ανεβαίνω – sloveso; stúpať, vystupovať κατεβαίνω – sloveso; zostupovať, klesať βάζω – sloveso; dávať, umiestňovať βγάζω – sloveso; vyberať, vyťahovať γλυκός, -ιά, -ό – prídavné meno; sladký, -á, -é πικρός, -ή, ό – prídavné meno; horký, trpký, -á, -é ζεστός, -ή, -ό – prídavné meno; teplý, -á, -é κρύος, -α, -ο – prídavné meno; studený, […]

Στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα - cvičenie

Doplňte „στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα“.  Είμαι ………. σπίτι.  Πάω ………. σχολείο.  Δίνω το βιβλίο ………. πατέρα μου.  Έχω το πορτοφόλι ………. τσάντα μου.  Το καλοκαίρι θα πάω ………. Ρόδο.  Μαθαίνω ελληνικά ………. φροντιστήριο.  Μένω κοντά ………. στάση.  ………. δρόμους υπάρχει κίνηση και θόρυβος.  Τι πρόγραμμα έχει σήμερα ………. τηλεόραση.  ………. πίνακα γράφουμε με […]

Ζložené predložky

Zložené predložky sa tvoria spojením dvoch predložiek alebo spojením príslovky a predložky (najčastejšie sú to predložky από {z, od} a σε {v, o, na, k, u, za}). μετά από…  po… πριν από…  pred… πάνω από…  nad… κάτω από…  pod… πίσω από…  za… μακριά από…  ďaleko od… γύρω από…  okolo… μέσα σε…  (vnútri) v… κοντά σε…  blízko… […]

Príslovky miesta (Τοπικά επιρρήματα)  Najčastejšie používané príslovky: εδώ – tu εκεί – tam   αλλού – inde παντού – všade   κάπου – niekde πουθενά – nikde   μέσα – vnútri, dovnútra έξω – vonku, von   πάνω – hore κάτω – dole   μπροστά – vpredu, dopredu πίσω – vzadu, dozadu   πλάι/ δίπλα […]

Doplňte pomocné sloveso „byť“ v správnom tvare. Να συμπληρώσετε τα κενά με το σωστό τύπο του ρήματος „είναι“. Príklad / Παράδειγμα: Εγώ είμαι φοιτητής. Αυτός ……………. καθηγητής. Εσείς ……………. από τον Καναδά. Εμείς ……………….. Έλληνες. Η Άννα και η Μαρία δεν ……………. στο σπίτι. Αυτό ……………. το Πανεπιστήμιο. Εσύ δεν ……………. ακόμη μαθητής. Η Έλενα […]

Najpoužívanejšie predložky: από – z σε – v για – pre, o με – s χωρίς – bez από = z, od; spája sa s akuzatívom, niekedy slúži na vyjadrenie genitívυ Έφυγε από το σπίτι. Odišiel z domu. Από πού είσαι; Odkiaľ si? Από σήμερα θα διαβάζω ελληνικά κάθε μέρα. Odo dneška sa budem učiť gréčtinu […]