Prekladateľské služby

Kvalitné a rýchle neúradné preklady zo slovenčiny do gréčtiny a z gréčtiny do slovenčiny.

Kontakt:

Ing. Mária Kanakis

info@greckyjazyk.sk

+42190870314