Ζložené predložky


Zložené predložky sa tvoria spojením dvoch predložiek alebo spojením príslovky a predložky (najčastejšie sú to predložky από {z, od} a σε {v, o, na, k, u, za}).

μετά από…  po… πριν από…  pred…
πάνω από…  nad… κάτω από…  pod…
πίσω από…  za… μακριά από…  ďaleko od…
γύρω από…  okolo… μέσα σε…  (vnútri) v…
κοντά σε…  blízko… μπροστά από /σε…  pred…
απέναντι από  naproti… ανάμεσά σε…  medzi…
αριστερά από…  naľavo od… δεξιά από…  napravo od…

Παράδειγμα / Príklad:

Κοιμάμαι πάντα μετά από τη δουλειά.  Po práci vždy spím.

Πριν από λίγο έφυγε από το σπίτι.  Pred chvíľou odišiel z domu.

Πετούσε πάνω από τη θάλασσα.  Letel nad morom.

Η γάτα κρύφτηκε κάτω από το τραπέζι.  Mačka sa schovala pod stôl.

Το σουπερμάρκετ είναι μακριά από το σπίτι μου. Supermarket je ďaleko od môjho domu.

Θα είναι πίσω από κανένα δέντρο.  Bude za nejakým stromom.

Το βιβλίο βρήκα μέσα σε ένα κουτί. Tú knihu som našiel v jednej krabici.

Η κίνηση της σελήνης γύρω από τη γη και τον ήλιο. Pohyb Mesiaca okolo Zeme a Slnka.

Βρήκα μια γάτα κοντά στο σπίτι μου. Blízko môjho domu som našiel mačku.

Πάρκαρα ακριβώς μπροστά από το μαγαζί. Zaparkoval som presne pred obchodom.

Μιλάω μπροστά σε κοινό. Rozprávam pred obecenstvom/ verejnosťou.

Το φαρμακείο βρίσκεται απέναντι από το νοσοκομείο. Lekáreň sa nachádza naproti nemocnici.

Ανάμεσά σε δύο σπίτια έχει ένα δέντρο. Medzi dvoma domami na nachádza jeden strom.

Βάλε την καρέκλα αριστερά από / δεξιά από τη ντουλάπα. Daj tú stoličku naľavo od/ napravo od skrine.Kontakt: info@greckyjazyk.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *