Zámená – Οι αντωνυμίες

Zámená sú výrazy, ktoré vo vete zastupujú podstatné mená.

Podľa významu sa zámená delia na:

1. Osobné zámená – Προσωπικές αντωνυμίες

⇒ εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό, εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτά

2. Privlastňovacie zámená – Κτητικές αντωνυμίες

⇒ μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους // δικός, – ή, – ό  + μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους

3. Ukazovacie zámená – Δεικτικές αντωνυμίες

⇒ αυτός, – ή, – ό // εκείνος, – η, – ο // (ε)τούτος, – η, – ο // τέτοιος, – α, – ο // τόσος, – η, – ο

4. Zvratné zámená – Αυτοπαθείς αντωνυμίες

⇒ ο εαυτός μου, σου, του

5. Opytovacie zámená – Ερωτηματικές αντωνυμίες

⇒ τι; ποιος, – α, – ο; πόσος, – η, – ο; τίνος

6. Vzťažné zámená – Αναφορικές αντωνυμίες

⇒ που // ο οποίος, η – α, το – ο // όποιος, – α, – ο //όσος, – η, – ο // ό,τι // οποιοσδήποτε // οσοσδήποτε // οτιδήποτε

7. Určité zámená – Οριστικές αντωνυμίες

⇒ ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο // μόνος, – η, – ο μου σου του

8. Neurčité zámená – Αόριστες αντωνυμίες

⇒ κάποιος, – α, – ο // καθένας, καθεμιά/καθεμία, καθένα // κάτι // άλλος. – η, – ο // κανένας/κανείς, καμιά/καμία, κανένα // ο, η, το τάδεPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *