výslovnosť

Dvojkonsonanty (Διπλά γράμματα) písmená ξ (Ξ) a ψ (Ψ) sa nazývajú dvojkonsonanty («διπλά», „dvojité“), pretože každé jedno reprezentuje 2 hlásky ξ (Ξ) = κ + σ ψ (Ψ) = π + σ π.χ. (παραδείγματος χάριν) / napr.: το ξίφος (ksífos) – meč, šabľa ξανά (ksaná) – opäť, znova το ψάρι (psári) – ryba το ψαλίδι […]