október 2016

Výročie 28. októbra; deň NIE. Významný grécky štátny sviatok.

Jedným z významných gréckych štátnych sviatkov je sviatok oslavovaný každoročne 28. októbra – sviatok, nazývaný aj ako deň „NIE“. Práve tento deň poznačil Grécko vstupom do druhej svetovej vojny v roku 1940. V skutočnosti však táto oslava pokrýva celý rok 1940 a úspechy Grécka počas druhej svetovej vojny. Čo sa presne stalo 28. októbra 1940? […]

Zámená - Οι αντωνυμίες

Zámená sú výrazy, ktoré vo vete zastupujú podstatné mená. Podľa významu sa zámená delia na: 1. Osobné zámená – Προσωπικές αντωνυμίες ⇒ εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό, εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτά 2. Privlastňovacie zámená – Κτητικές αντωνυμίες ⇒ μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους // δικός, – ή, – ό  + μου, […]

Άννα Βίσση - Τρένο, Text + preklad

Τρένο (Vlak) Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό, στο βαγόνι μου, (Ocitla som sa po rozchode na stanici, v mojom vagóne,) μια ζωή σε μια αποσκευή (celý život v jednej batožine) τα νεκρά όνειρά μου, (mŕtve moje sny,) ξάφνου εκεί μες στο συνωστισμό (zrazu tam v dave) μια φωνή τόσο γνώριμη, (jeden hlas tak známy,) […]