Základné číslovky (Απόλυτα αριθμητικά) 1 – 100

Απόλυτα αριθμητικά (Ζákladné číslovky)

0 – μηδέν [miðén]

1 – ένας (tvar pre mužský rod), μία (ženský rod), ένα (stredný rod) [énas, mía, éna]

2 – δύο [ðýo]

3 – τρεις (mužský rod), τρεις (ženský rod), τρία (stredný rod) [tris, tris, tría]

4 – τέσσερις (mužský rod), τέσσερις (ženský rod), τέσσερα (stredný rod) [téseris, téseris, tésera]

5 – πέντε [pénde]

6 – έξι [éxi]

7 – εφτά (επτά) [eftá/ eptá]

8 – οχτώ (οκτώ) [ochtó/ októ]

9 – εννέα (εννιά) [ennéa/ eňá]

10 – δέκα [ðéka]

11 – έντεκα [édeka]

12 – δώδεκα [ðóðeka]

13 – δεκατρείς, δεκατρείς, δεκατρία [ðekatrís, ðekatrís, ðekatría]

14 – δεκατέσσερις, δεκατέσσερις, δεκατέσσερα [ðekatéseris, ðekatéseris, ðekatésera]

15 – δεκαπέντε [ðekapénde]

16 – δεκαέξι [ðekaéxi]

17 – δεκαεφτά (δεκαεπτά) [ðekaeftá/ ðekaeptá]

18 – δεκαοχτώ (δεκαοκτώ) [ðekaochtó/ ðekaoktó]

19 – δεκαεννέα (δεκαεννιά) [ðekaenéa/ ðekaeňá]

20 – είκοσι [íkosi]

21 – είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα [íkosi énas, íkosi mía, íkosi éna]

30 – τριάντα [triánda]

32 – τριάντα δύο [triánda ðýo]

40 – σαράντα [saránda]

43 – σαράντα τρεις, σαράντα τρεις, σαράντα τρία [saránda tris, saránda tris, saránda tría]

50 – πενήντα [penínda]

54 – πενήντα τέσσερις, πενήντα τέσσερις, πενήντα τέσσερα [penínda téseris, penínda téseris, penínda tésera]

60 – εξήντα [eksínda]

65 – εξήντα πέντε [eksínda pénde]

70 – εβδομήντα [evðomínda]

76 – εβδομήντα έξι [evðomínda éxi]

80 – ογδόντα [ogðónda]

87 – ογδόντα εφτά (ογδόντα επτά) [oɣðónda eftá, oɣðónda eptá]

90 – ενενήντα [enenínda]

98 – ενενήντα οχτώ (ενενήντα οκτώ) [enenínda ochtó, enenínda októ]

100 – εκατό [ekató]

 • ο αριθμός (οι αριθμοί) – číslo (čísla)
 • číslovky 1, 3 a 4 sa správajú ako prídavné mená, majú 3 rody a skloňujú sa. Ostatné základné číslovky do 100 (okrem zloženín čísloviek 1, 3 a 4) majú vo všetkých rodoch a pádoch rovnaký tvar.
 • číslovka 1 sa skloňuje ako neurčitý člen
 • pri počítaní sa používa stredný rod čísloviek (ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε….)
 • číslovky 7, 8, 9 majú dva tvary:
  • 7 – εφτά / επτά
  • 8 – οκτώ / οχτώ
  • 9 – εννέα / εννιά
 • číslovky 13 – 19 sa píšu spolu, číslovny od 20 samostatne, napr. 23 – είκοσι τρία, 89 – ογδόντα εννέα

Skloňovanie číslovky ένας, μία, ένα – jeden, jedna, jedno

 • jednotné číslo
Πτώση (Pád) Αρσενικό (muž.rod) Θηλυκό (žen.rod) Ουδέτερο (str. rod.)
Ονομαστική (Ν) ένας μία, μια ένα
Γενική (G) ενός μιας ενός
Αιτιατική (A) ένα(ν) μία, μια ένα

Skloňovanie číslovky τρεις, τρεις, τρία – tri

 • množné číslo
Πτώση (Pád) Αρσενικό (muž.rod) Θηλυκό (žen.rod) Ουδέτερο (str. rod.)
Ονομαστική (Ν)  τρεις τρεις τρία
Γενική (G) τριών τριών τριών
Αιτιατική (A) τρεις τρεις τρία

Skloňovanie číslovky τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα – štyri

 • množné číslo
Πτώση (Pád) Αρσενικό (muž.rod) Θηλυκό (žen.rod) Ουδέτερο (str. rod.)
Ονομαστική (Ν) τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Γενική (G) τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων
Αιτιατική (A) τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Κontakt: info@greckyjazyk.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *