Predložka „σε“ a väzba „στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα“

Predložka „σε“ (v, do, na, k, u , {o – časovo}) slúži na vyjadrenie nepriameho predmetu (slovenského datívu, lokálu, genitívu a pod.)

Predložka „σε“ sa spája s členom v akuzatíve (αιτιατική)

Skloňovanie určitého člena (Κλίση οριστικού άρθρου) 

Αρσενικό (mužský rod) Θηλυκό     (ženský rod) Ουδέτερο (stredný rod)
Ενικός (jednotné číslo)
Ονομαστική (Nominatív) ο η το
Γενική (Genitív) του της του
Αιτιατική (Akuzatív) τον τη(ν) το
Πληθυντικός (množné číslo)
Ονομαστική (Nominatív) οι οι τα
Γενική (Genitív) των των των
Αιτιατική (Akuzatív) τους τις τα
Väzba στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα

  • predložka „σε“ sa spája s určitým členom v akuzatíve nasledovne:
Αρσενικό (mužský rod) Θηλυκό (ženský rod) Ουδέτερο (stredný rod)
Ενικός (jednotné číslo) σε + τον = στον σε + τη(ν) = στη(ν) σε + το = στο
Πληθυντικός (množné číslo) σε + τους  = στους σε + τις      = στις σε + τα = στα

Táto väzba nahradzuje:

a) datív

  • Dávam knihu otcovi. Δίνω το βιβλίο στον πατέρα.
  • Idem k mojej matke. Πάω στη μητέρα μου.

b) lokál (poloha – kde?)

  • Kniha je na stole. Το βιβλίο είναι στο τραπέζι.
  • Som v škole. Είμαι στο σχολείο.

c) predložkovú väzbu označujúcu smer (kam?)

  • Dávam knihu do knižnice. Βάζω το βιβλίο στη βιβλιοθήκη.
  • Idem do školy. Πάω στο σχολείο.
  • Idem do kina. Πάω στον κινηματογράφο.

Poznámka: Predložka σε sa spája do jedného slova len s určitým členom. V ostatných prípadoch stojí samostatne a nespája sa do jedného slova (napr. v spojení s neurčitým členom, neurčitým alebo opytovacím zámenom)

Napr. σε ποιον = v ktorom, do ktorého, na ktorom, u ktorého, ku ktorému, komu

Ďaľšie príklady:

Το βιβλίο είναι σε κάποιο κουτί. Kniha je v nejakej krabici.

Θα έρθει σε λίγο. Príde o chvíľu.

Τα παιδιά είναι στη γιαγιά τους. Deti sú u babky.

Να είσαι εδώ στις εφτά ακριβώς. Nech si tu presne o siedmej.

Έλα σε μένα. Poď ku mne.
Kontakt: info@greckyjazyk.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *