základné číslovky

Základné číslovky (Απόλυτα αριθμητικά) 1 - 100

Απόλυτα αριθμητικά (Ζákladné číslovky) 0 – μηδέν [miðén] 1 – ένας (tvar pre mužský rod), μία (ženský rod), ένα (stredný rod) [énas, mía, éna] 2 – δύο [ðýo] 3 – τρεις (mužský rod), τρεις (ženský rod), τρία (stredný rod) [tris, tris, tría] 4 – τέσσερις (mužský rod), τέσσερις (ženský rod), τέσσερα (stredný rod) [téseris, téseris, […]