grécka gramatika

Zámená - Οι αντωνυμίες

Zámená sú výrazy, ktoré vo vete zastupujú podstatné mená. Podľa významu sa zámená delia na: 1. Osobné zámená – Προσωπικές αντωνυμίες ⇒ εγώ, εσύ, αυτός, αυτή, αυτό, εμείς, εσείς, αυτοί, αυτές, αυτά 2. Privlastňovacie zámená – Κτητικές αντωνυμίες ⇒ μου, σου, του, της, του, μας, σας, τους // δικός, – ή, – ό  + μου, […]

Osemsmerovka + cvičenie

Α. Nájdite v osemsmerovke nasledujúce slová: κόλλα, σχολείο, γράφω, σβήστρα, ξυλομπογιά, ψαλίδι, σβήνω, γόμα, τετράδιο, χαρτί, μολύβι B.  Preložte slová do slovenčiny a k podstatným menám napíšte aj určitý člen. C. Vyčasujte slovesá „γράφω“ a „σβήνω“ v prítomnom čase v jednotnom aj množnom čísle. Nie ste si istý, či ste cvičenie vyplnili správne? Napíšte mi […]

Predložka "σε" a väzba "στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα"

Predložka „σε“ (v, do, na, k, u , {o – časovo}) slúži na vyjadrenie nepriameho predmetu (slovenského datívu, lokálu, genitívu a pod.) Predložka „σε“ sa spája s členom v akuzatíve (αιτιατική) Skloňovanie určitého člena (Κλίση οριστικού άρθρου)  Αρσενικό (mužský rod) Θηλυκό     (ženský rod) Ουδέτερο (stredný rod) Ενικός (jednotné číslo) Ονομαστική (Nominatív) ο η […]

Ζložené predložky

Zložené predložky sa tvoria spojením dvoch predložiek alebo spojením príslovky a predložky (najčastejšie sú to predložky από {z, od} a σε {v, o, na, k, u, za}). μετά από…  po… πριν από…  pred… πάνω από…  nad… κάτω από…  pod… πίσω από…  za… μακριά από…  ďaleko od… γύρω από…  okolo… μέσα σε…  (vnútri) v… κοντά σε…  blízko… […]

Príslovky miesta (Τοπικά επιρρήματα)  Najčastejšie používané príslovky: εδώ – tu εκεί – tam   αλλού – inde παντού – všade   κάπου – niekde πουθενά – nikde   μέσα – vnútri, dovnútra έξω – vonku, von   πάνω – hore κάτω – dole   μπροστά – vpredu, dopredu πίσω – vzadu, dozadu   πλάι/ δίπλα […]

Najpoužívanejšie predložky: από – z σε – v για – pre, o με – s χωρίς – bez από = z, od; spája sa s akuzatívom, niekedy slúži na vyjadrenie genitívυ Έφυγε από το σπίτι. Odišiel z domu. Από πού είσαι; Odkiaľ si? Από σήμερα θα διαβάζω ελληνικά κάθε μέρα. Odo dneška sa budem učiť gréčtinu […]

V gréčtine sa nachádza veľké mnnožstvo slov, ktoré rovnako znejú, ale píšu sa odlišne a majú iný význam. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich. 1) αυτή [aftí] –  ona, táto; ukazovacie zámeno αφτί, το [aftí] –  ucho; podstatné meno str. rodu Príklad (Παράδειγμα) Αυτή η γυναίκα είναι φίλη της μητέρας μου. Táto žena je priateľka mojej matky. […]

Podstatné mená - cvičenie

Zakrúžkujte správny určitý člen a zaraďte podstatné mená podľa rodu do príslušných boxov (αρσενικά – mužský rod, θηλυκά – ženský rod, ουδέτερα – stredný rod)                                                     Prepíšte slová z boxov […]

Film, Hudba a Tanec - Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας

Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας [To zeibékiko tis Evdokías] Úžasná hudba, ktorá prenikne až do duše bola napísaná v roku 1971 a zložil ju grécky spevák a skľadateľ Manos Loizos (*1937 – †1982) k filmu „Evdokía“ (gr. ženské meno, ktorého význam je „priazeň, dobrá vôľa“). Film „Evdokía“ Film získal ocenenie na festivale v Thessalonikách za najlepšiu […]

V gréckom jazyku pri podstatných menách rozlišujeme 4 pády (nominatív, genitív, akuzatív, vokatív), číslo jednotné a množné a rody mužský, ženský a stredný. Niektoré podstatné mená majú len jednotné číslo, iné zase len množné číslo. ΟΙ   ΠΤΩΣΕΙΣ (οι πτώσεις) – PÁDY Novogrécky jazyk má 4 pády: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ – nominatív ΓΕΝΙΚΗ – genitív ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ – akuzatív ΚΛΗΤΙΚΗ – vokatív Ostatné […]