6 júla, 2016

Predložka "σε" a väzba "στον, στη(ν), στο, στους, στις, στα"

Predložka “σε” (v, do, na, k, u , {o – časovo}) slúži na vyjadrenie nepriameho predmetu (slovenského datívu, lokálu, genitívu a pod.) Predložka “σε” sa spája s členom v akuzatíve (αιτιατική) Skloňovanie určitého člena (Κλίση οριστικού άρθρου)  Αρσενικό (mužský rod) Θηλυκό     (ženský rod) Ουδέτερο (stredný rod) Ενικός (jednotné číslo) Ονομαστική (Nominatív) ο η […]

Γιάννης Πλούταρχος - Γιατί έχω εσένα, Text + preklad

Γιατί έχω εσένα (Pretože mám Teba) Δεν τη φοβάμαι τη ζωή δεν τη φοβάμαι (Nebojím sa života, nebojím sa ho) Μπορώ ν’ αντέξω ότι και να μου συμβεί (Dokážem vydržať, čokoľvek sa mi stane) Κράτα το χέρι μου, κοίτα μπροστά και πάμε (Drž ma za ruku, pozri sa dopredu a poďme) Μαζί σου εγώ δεν τη φοβάμαι […]